Noiembrie 2021- Proiectarea ofertei de formare prin învățământul dual și învățământul profesional în funcție de solicitările agenților economici, pentru anul școlar 2022-2023

ANUNT CALENDAR _ STABILIRE CIFRĂ DE ȘCOLARIZARE_IP_ID_2022_2023
Solicitare școlarizare IP si DUAL pentru anul școlar 2022-2023

Proiectarea ofertei de formare prin învățământul dual și învățământul profesional în funcție de solicitările agenților economici, pentru anul școlar 2022-2023
Suntem convinși că educația și formarea profesională reprezintă o prioritate pentru fiecare comunitate locală, fiind considerate pârghii absolut necesare pentru relansarea și dezvoltarea durabilă a comunității.
În acest context, informăm operatorii economici din județul Hunedoara, că în conformitate cu prevederile Ordinului ME nr. 5513/29.10.2021, au oportunitatea ca în perioada 1 noiembrie – 19 noiembrie 2021, să solicite clase de învățământ dual sau profesional prin completarea solicitărilor de școlarizare în învățământul dual și profesional (Anexa 1 și Anexa 2) la Ordinul ME nr. 5513/2021.
Solicitările operatorilor pentru învățământul dual (Anexa 1) vor fi transmise pe adresele de email: registratura.cndipt@gmail.com și luizadanaipt.hd@gmail.com, până la data de 19 noiembrie 2021.
Solicitările operatorilor economici pentru învățământul profesional (Anexa 2) vor fi transmise pe adresele de email ale unităților de învățământ profesional și tehnic cu care doresc să încheie contracte de pregătire practică și la adresa luizadanaipt.hd@gmail.com, până la data de 19 noiembrie 2021.
Solicitările în format editabil pot fi descărcate din fișierele atașate
Invităm toți operatorii economici interesați să își exprime nevoia de formare, deoarece credem că doar printr-un parteneriat viabil, vom reuși să proiectăm la nivelul județului Hunedoara o ofertă de formare profesională care să corespundă nevoilor mediului de afaceri și care să-și găsească un corespondent pe piața muncii.
Anexe:
Anexa 1- Solictare învățământ dual descarca
Anexa 2- Solictare învățământ profesional descarca
Material informativ _invatamant profesional descarca
Material informativ- invatamant dual descarca
Structura (calificările) de pregătire prin învățământul profesional si dual descarca