COMISII CU CARACTER PERMANENT

 1. COMISIA PENTRU CURRICULUM
  Preşedinte: prof. dr. Todorici Monteola-Ilona – director adjunct
  Vicepreşedinte: prof. Doda Ana– director adjunct
  prof. Sinculeț Amalia-Elena
  Membri: prof. Toterman Cristina-Maria – responsabil grup de lucru învățământ preșcolar
  prof. Avram Carmen – responsabil grup de lucru învățământ primar
  prof. Moga Elisabeta-Diana – responsabil grup de lucru Limbă și comunicare
  prof.Rus Giorgiana-Cristina – responsabil grup de lucru Limbi moderne
  prof. Nechita Paula-Mioara – responsabil grup de lucru Matematică-Informatică
  prof. Belgiu Gabriela-Marilena – responsabil grup de lucru Științe ale naturii
  prof. Mutică Camelia – responsabil grup de lucru Istorie – Geografie-Socio-umane
  prof. Moldovan Aurel-Avram – responsabil grup de lucru Arte, religie, educație-fizică
  prof. Andreica Emilia – responsabil grup de lucru Tehnologii
  Subcomisia diriginților:
  Responsabil: prof. Rus Giorgiana-Cristina
  Resp. înv. preprimar, primar, gimnazial, Şc. Primară nr. 3 Petrila – prof. Sinculeț Amalia
  Resp. structură Școala Gimnazială Nr. 5 și Grădinița PN 2 – prof. Ratzek Veronica-Elena
  Membri: educatorii, învăţătorii şi diriginţii claselor
 2. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII:
  Responsabil: prof. Moga Elisabeta-Diana – responsabil grup de lucru Limbă și comunicare
  Membri: prof. Toterman Cristina-Maria – responsabil grup de lucru învățământ preșcolar
  prof. Avram Carmen – responsabil grup de lucru învățământ primar
  prof. Rus Giorgiana-Cristina – responsabil grup de lucru Limbi moderne
  prof. Nechita Paula-Mioara – responsabil grup de lucru Matematică-Informatică
  prof. Mutică Camelia – responsabil grup de lucru Istorie, geografie, socio-umane
  prof. Moldovan Aurel-Avram – responsabil grup de lucru Arte, religie, educație-fizică
  prof. Andreica Emilia – responsabil grup de lucru Tehnologii
  prof. Balintoni Mirela-Antonela
  prof. Ratzek Veronica
  prof. Solomei Ileana
  prof. Kameniczki Ligia-Maria
  prof. Birton Lucian-Olimpiu – lider sindicat
  Androne Dorina – reprezentant Consiliul elevilor
  Leonte Rodica – membru Consiliul Reprezentativ al părinţilor
 3. COMISIA PENTRU MENTORAT ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ:
  Responsabil: prof. Bîcă Monica-Petruța
  Membri: prof. Balintoni Mirela-Antonela
  prof. Moga Elisabeta-Diana
  prof. Avram Corina-Lidia
  prof. Gărgan Ancuța-Elena
  prof. Roșca Alin-Nicolae
  prof. Kamenikzki Ligia-Maria
  prof. Maszni Grațiela
 4. COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE
  URGENȚĂ:
  Angajator: dr. ing. Mitran Cecilia-Livia
  Persoane desemnate:
  Breazu Bogdan Marian – administrator de patrimoniu
  Deak Ela – administrator de patrimoniu
  Membri: dr. Bărbulescu Mariana – medic medicina muncii
  prof. Doda Ana – director adjunct
  prof. dr.Todorici Monteola-Ilona – director adjunct
  prof. Moldovan Aurel-Avram
  prof. Ersoy Marcela
  prof. Cojocaru Maria
  prof. Farkas Gabriela Eugenia
  prof. Kameniczki Ligia-Maria
  prof. Albu Raluca-Bianca
  prof. Gruiescu Simona
  educ. Malea Gabriela
  prof. Molocea Viorica
 5. COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN:
  Preşedinte: prof. dr. Todorici Monteola-Ilona – director adjunct
  Secretar tehnic: prof. Balintoni Mirela-Antonela
  Secretar: prof. Ciucă Cristiana-Mădălina
  Membri: prof. Doda Ana – director adjunct
  prof. Lukacs Diana-Elena
  prof. Mutică Camelia
  prof. Frățilă Elisabeta
  prof. Nechita Paula-Mioara
  prof. Beciu Lavinia-Mariana
  prof. Zatrok Angelica
  ec. Călugăr Doina – administrator financiar
  ec. Vulcu Adriana – secretar
  Breazu Bogdan Marian – administrator de patrimoniu
  Leonte Rodica-Cristina – bibliotecar
 6. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR
  DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ȘI PROMOVAREA
  INTERCULTURALITĂȚII:
  Coordonator: prof. Doda Ana – director adjunct
  Membri: Ersoy Marcela – membru Consiliul Reprezentativ al părinţilor
  Mirci Gheorghe Viorel – elev liceu
  Bozsoki Delia – elev gimnaziu
  Cioarcă Raul – elev Structură Şc. Gimnazială Nr. 5 Petrila
  • SUBCOMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI:
  Responsabil: prof. Buium Emilia
  Membri: prof. Anechiței Ancuța
  prof. Gărgan Nicolae-Daniel
  prof. Buium Cristian
  prof. Belenyesi Oana-Cristina
  prof. Molocea Viorica
  prof. Bumbac Octavian
  prof. Juganariu Mihaela-Raluca
  prof. Dura Sabina
  Copîndean Angela – consilier școlar
  Pop Alina – consilier școlar
  Pop Simona – reprezentant Poliţia Orașului Petrila
  • SUBCOMISIA PENTRU PREVENIREA FAPTELOR DE CORUPȚIE:
  Responsabil: prof. Lukacs Diana-Elena – membru în Comisia de Monitorizare în vederea
  monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de
  control intern managerial la nivelul Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila
  Secretar: sing. Văsâi Livia – secretarul unității
  Membri: prof. Beciu Mariana-Lavinia – consilier pentru integritate al unității
  prof. Mutică Camelia
  prof. Birton Lucian-Olimpiu
  prof. Andreica Emilia
  prof. Albu Raluca-Bianca
  educ. Malea Gabriela
  ec. Moruș Ioan-Aurelian – administrator financiar
  ec. Hurez Maria – secretar șef
  Deak Ela – administrator de patrimoniu
  • SUBCOMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL
  ŞCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII:
  Responsabil: prof. Frățilă Elisabeta
  Membri: prof. Belgiu Gabriela-Marilena
  prof. Avram Corina-Lidia
  prof. Roșca Alin-Nicolae
  prof. Hatoș Anca-Maria
  prof. Dîrjan Ciprian
  prof. Ardelean Mihaela
  prof. Stelli Ioana-Maria
  prof. Toterman Cristina-Maria
  prof. Tănasie Mihaela
  Blaga Sabina – profesor itinerant și de sprijin