An școlar 2019-2020

Nr. 5599/16.09.2019 AN ŞCOLAR 2019-2020

   1.COMISIA PENTRU CURRICULUM

                       Preşedinte :Balintoni Mirela

                       Vicepreşedinte : Andreica Emilia

                                                  Doda Ana

                                 Membri : Ciobanu Rodica

                                                 Avram Carmen

                                                 Moga Diana

                                                Rus Giorgiana

                                                 Dumitraşcu Gheorghe

                                                 Belgiu Gabriela

                                                 Mutică Camelia

                                                 Moldovan Aurel

                                                 Nagâţ Gabriela                                    

Subcomisia diriginților:

                       Responsabil: Rus Giorgiana

                       Resp. înv. preprimar, primar, gimnazial, Şc. Primară nr. 3 Petrila – Dănilă Gianina

                       Resp. structură Scoala gimnazială nr. 5, Şcoala Primară nr. 4 Petrila-Ratzek Veronica

                       Membri : educatorii, învăţătorii şi diriginţii claselor

  2.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Responsabil: Belgiu Gabriela

                      Membri:    Moga Diana

    Ciobanu Rodica

                                        Avram Carmen

                                        Popa Gabriela-Aura

                                        Matei Silvia

                                       Rus Giorgiana

                                        Dumitraşcu Gheorghe

                                        Mutică Camelia

                                        Moldovan Aurel

                                        Nagâţ Gabriela

                                        Rus Angela

                                        Birton Lucian-lider sindicat

                                        Balika Andorra -elev reprezentant Consiliul elevilor

                                        Roșca Aida-preşedinte Consiliul Reprezentativ al părinţilor

                                        Popescu Elisaveta-reprezentant Primăria oraşului Petrila

3. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

                      Coordonator : Doda Ana

                      Membri: Roșca Aida -preşedinte Consiliul Reprezentativ al părinţilor

                                     Balika Andorra – elev liceu

                                      Dănilă Mădălina – elev gimnaziu

                                      Bolog Ariana -elev-structură Şc. gimnazială nr. 5 Petrila 

 Subcomisia pentru prevenirea și eliminarea violenței:

         Responsabil: Buium Emilia

                      Membri : Buium Cristian

                                       Molocea Viorica

                                       Anechiței Ancuța

                                       Gaier Daniela

                                       Mang Doru

                                       Tirintică Angela

                                       Băhnărel Răzvan

                                       Surd Simona-  Reprezentant Poliția Petrila

Subcomisia pentru prevenirea faptelor de corupție:

                      Responsabil: Lukacs Diana

                      Secretar: Șerban Angela

                      Membri: Beciu Lavinia-consilier pentru integritate

                                     Matei Silvia

                                     Doda iulian

                                     Călugăr Doina-contabil șef

                                     Hurez Maria-secretar șef

                                     Majai Carmen- administrator de patrimoniu

 Subcomisia pentru prevenirea și eliminarea discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității:

                      Responsabil:Todorici Monteola

                      Membri: Frățilă Elisabeta- înv. liceal, profesional

                                     Jugănariu Raluca- înv. primar, gimnazial

                                     Ciobanu Rodica- înv. preșcolar                                         

                                     Rus Angela- înv. primar,  gimnazial

4. COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

                           Președinte: Andreica Emilia

                           Secretar tehnic: Doda Ana

                           Secretar: Ciucă Cristiana

                           Membri: Beciu Lavinia

                                          Nechita Paula

                                          Doda Iulian

                                          Bîcă Monica

                                          Lukacs Diana

                                          Călugăr Doina-contabil șef

                                          Șerban Angela- secretar

                                          Majai Carmen-administrator de patrimoniu

                                          Șchiopu Raluca-bibliotecar

5COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ  

Responsabil: Frățilă Elisabeta

                        Membri: Ciucă Cristiana

                                       Bîcă Monica

                                       Sinculeț Amalia

                                       Matei Silvia

                                       Moldovan Artemis

                                       Tirintică Angela

                                       Băhnărel Răzvan

                                       Blaga Sabina

                                       Velea Denisa

6. COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARELOR :

                        Responsabil : Belgiu Gabriela

                        Membri : Balintoni Mirela

                                        Nagâț Gabriela

                                        Andreica Emilia

                                        Popa Aura

                                        Doda Ana

                                        Nechita Paula

                                        Belenyeș Oana

Molocea Viorica

7. COMISIA PENTRU  PROGRAME NAȚIONALE DE PROTECȚIE SOCIALĂ :

                        Președinte: Mitran Cecilia-Livia

                        Responsabil: Lukacs Diana

                        Membri: Hatoș Anca

                                       Anechiței Ancuța

                                       Todorici Monteola

                                       Torkos Ana-Maria

                                       Bunea Ramona

                                       Ratzek Veronica

                                       Irimia Liliana

                                       Nagâț Gabriela – învățământul profesional

                                       Ciucă Cristiana – învățământul profesional

                                       Mihalache Elena – învățământul profesional

                                       Birton Lucian – învățământul profesional                                      

                                       Hurez Maria – secretar şef

                                       Şerban Angela-secretar

                                       Văsâi Livia-secretar

                                       Călugăr Doina – contabil șef

                                       Moruș Ioan- adminstrator financiar

8. COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ :

                        Angajator :  Mitran Cecilia-Livia

Persoane desemnate: Majai Carmen

                                  Neagoe Valentin

                        Membri : Bărbulescu Mariana- medic medicina muncii

                                        Cordea Codruț

                                        Cojocaru Maria

                                        Solomei Ileana

                                        Bumbac Octavian

                                        Vlaicu Elza

                                        Buicar Maria

                                        Malea Gabriela

Deak Ela

  9. COMISIA DE INVENTARIERE :

  Responsabil: Mihalache Elena

  Membri:  Anechiței Ancuța

                  Frățilă Elisabeta

                  Solomei Ileana

                  Bumbac Octavian

                  Farkas Gabriela

                  Buicar Maria

                  Belenyeș Oana

10. COMISIA DE PREGÃTIRE A EXAMENELOR DE EVALUARE, ATESTARE,                BACALAUREAT ŞI ABSOLVIRE :

                    Responsabil: Mihalache Elena

                    Membri: Nagâț Gabriela

                                   Dumitrașcu Gheorghe

Budacă Viorica

                                   Sinculeț Amalia

                                   Nechita Paula

                                   Danciu Mariana

 11. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALÃ :

                   Responsabil: Mutică Camelia

                   Membri:  Hatoș Anca

                                   Gărgan Daniel

                                   Sinculeț Amalia

                                   Popa Aura

                                   Farkas Gabriela

                                   Gaier Daniela

 12. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ :

     Responsabil:   Bîcă Monica

     Membri: Bobar Georgeta

                    Jifcu Luminița

                    Molocea Viorica

                    Rus Angela

                    Roșca Alin

                    Toterman Cristina

13. COMISIA DE ORGANIZARE A OLIMPIADELOR ŞCOLARE, A SESIUNILOR DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI A CONCURSURILOR PROFESIONALE: 

Responsabil: Bobar Georgeta

    Membri:  Cîndea Nicoleta

                    Dumitrașcu Gheorghe

                    Budacă Viorica

                    Tirea Ionel

                    Șerban Daniela

                    Irimia Liliana

14. COMISIA DE ORIENTARE ŞCOLARÃ ŞI PROFESIONALÃ :

Responsabil: Belgiu Gabriela

   Membri: Balintoni Mirela

                  Nagâț Gabriela

                  Solomei Ileana                 

      Bunea Ramona

                  Ratzek Veronica

                  Matei Silvia

15. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA EXAMENELOR DE

ADMITERE , AMÂNARE,  CORIGENŢE ŞI  DIFERENŢE :

             Responsabil: Balintoni Mirela

             Membri: Mihalache Elena

                            Hatoș Anca

                            Duck Lucica

                            Rus Giorgiana

                            Popescu Dorina

                            Sinculeț Amalia

                            Tirea Ionel

                Ratzek Veronica

                Matei Silvia

                            Mutică Camelia

                            Anechiței Ancuța

16. COMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ŞCOLARE :

             Responsabil: Balintoni Mirela

             Membri: Todorici Monteola

                             Rus Giorgiana

                             Jifcu Luminița

                             Buium Emilia

                             Marta Liliana

                             Sinculeț Amalia

                             Doda Iulian

                             Roșca Alin

17. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

            Responsabil: Belgiu Gabriela

            Membri:  Mazni Grațiela

                            Dănilă Gianina

                            Frățilă Elisabeta

              Jugănariu Raluca

                Cheptea Liana

                Beciu Lavinia

                Hotye Cristina

                Cîndea Nicoleta- responsabil  proiecte europene

               Roșca Aida- reprezentant Consiliul Reprezentativ al părinţilor

                Balika Andorra-elev reprezentant Consiliul elevilor

Director,

Dr. Ing. MITRAN CECILIA-LIVIA