PROIECT PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR

(ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PETRILA

Titlul subproiectului:  Sprijin unanim pentru creșterea competențelor elevilor în școală (SUCCES) !”

Acord de grant nr. 425/SGL/R II /1.10.2018

          Începând cu luna octombrie 2018, COLEGIUL TEHNIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PETRILA   a devenit beneficiarul unui grant în cadrul Rundei a doua a Schemei de Granturi pentru Licee (SGL) a Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, în urma semnării Acordului de grant între Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) și COLEGIUL TEHNIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PETRILA . Implementarea proiectului va fi realizată în perioada octombrie 2018 – octombrie 2022.

          ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. 

          Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022.

           Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică și socială care conduc la performanța scăzută a elevilor în învățământul secundar superior, precum și în primii ani din învățământul terțiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea și evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervențiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învățământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul proiectului http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose.

Obiectivele specifice ale proiectului

O1. Scăderea ratei de abandon la clasele terminale cu 2 % pe parcursul celor 4 ani prin activități adaptate grupului țintă

O2. Creșterea ratei de absolvire a liceului cu 2 % până la finalizarea proiectului prin consiliere și activități remediale

O3. Creșterea ratei de participare a absolvenților la examenul de bacalaureat cu 10% pe parcursul celor patru ani prin creșterea motivației elevilor și îmbunătățirea nivelului de pregătire

O4. Creșterea procentului de  promovabilitate  la examenul de bacalaureat cu minimum 10% la finalizarea proiectului prin activitățile propuse

I. Activități pedagogice și de sprijin

          I.1.  Activitatea de consiliere

          I.2. Activităţi remediale

          I.3. Activitatea de antreprenoriat

II. Activităţi extracurriculare

             II.1.  Sărbătorim împreună

                      II.1.1. A fi sau a nu fi patriot?!

                      II.1.2. Sărbători pascale

                      II.1.3. Spring Day

            II.2. Și eu pot sa ajut

            II.3.  Viitorul meu loc de muncă

           II.4.  Studenția, un vis realizabil

III. Activități de renovare și dotare

IV. În proiectul privind Învăţământul Secundar – Rose pentru achiziţia bunurilor şi detalii în legătură cu achiziţiile, vă rugăm consultați invitațiile de participare și formularele cu specificațiile tehnice

  • pentru consumabile

Invitaţie de participare Raport de evaluare Specificaţii tehnice

  • pentru echipamente IT

Invitaţie de participare Raport de evaluare Specificaţii tehnice

  • pentru masă elevi

Invitaţie de participare Raport de evaluare Specificaţii tehnice