Colegiul Tehnic CONSTANTIN BRÂNCUŞI Petrila

 Nr.  4717\15.09.2020

COMPONENŢA COMISIILOR METODICE
AN ŞCOLAR 2020-2021


Catedra/comisia metodică Cadru didactic Disciplina Observaţii
Educatori Toterman Cristina-Maria 9 Educator RESPONSABIL
Buicar Maria Educator Membru
Cheptea Liana Educator Membru
Ciobanu Rodica Educator Membru
Hotye Elena-Cristina Educator Membru
Rusu Adriana Educator Membru
Breda Sabina Educator Membru
Pau Anişoara Educator Membru
Malea Gabriela Educator Membru
Învăţători Avram Carmen   Învăţător RESPONSABIL
Doda Ana Învăţător Membru
Bădău Adelina Învăţător Membru
Beciu Mariana-Lavinia Învăţător Membru
Costinaş Constantina Învăţător Membru
Vesa Constantin Învăţător Membru
Marta Liliana-Carmen Învăţător Membru
Popa Gabriela-Aura Învăţător Membru
Belenyeș Oana-Cristina Învăţător Membru
Kameniczki Ligia-Maria Învăţător Membru
Moldovan Elena-Rodica Învăţător Membru
Doda Iulian-Rusalin Învăţător Membru
Farkaş Gabriela-Eugenia Învăţător Membru
Jugănariu Mihaela-Raluca Învăţător Membru
Vlaicu Elza-Maria Învăţător Membru
Molocea Viorica Învăţător Membru
Limba română Moga Elisabeta-Diana   L. română RESPONSABIL
Bîcă Monica-Petruţa L. română Membru
Hatoș Anca-Maria L. română Membru
Sinculeț Amalia-Elena L. română Membru
Iancu Mirela L. română Membru
Danciu Mariana L. română Membru
Şerban Daniela L. română Membru
Săbău Simona-Mariana L. latină Membru
Limbi moderne Rus Giorgiana-Cristina   L. engleză RESPONSABIL
Ersoy Marcela L. engleză Membru
Ardelean Mihaela L. engleză Membru
Moldovan Artemis-Elena L. engleză Membru
Stelli Ioana-Maria L. engleză Membru
Torkos Ana-Maria L. franceză Membru
Bunea Ramona-Carmen L. franceză Membru
Leahu Nuța L. franceză Membru
Buium Emilia L. italiană Membru
Matematică-informatică Dumitraşcu Gheorghe   Matematică RESPONSABIL
Bobar Vilhelmina-Georgeta Matematică Membru
Lukacs Diana-Elena Matematică Membru
Todorici Monteola-Ilona Matematică Membru
Budacă Viorica Matematică Membru
Tirea Ionel Matematică Membru
Nechita Paula-Mioara Matematică Membru
Ciucă Cristiana-Mădălina Informatică Membru
Popescu Dorina Informatică Membru
Ştiinţe ale naturii Belgiu Gabriela-Marilena Chimie RESPONSABIL
  Cîndea Nicoleta Fizică Membru
Jifcu Luminiţa-Alexandra Fizică Membru
Solomei Ileana Fizică-Chimie-Biologie Membru
Ratzek Veronica-Elena Fizică Membru
Matei Silvia Chimie-Fizică-Geografie Membru
Balintoni Mirela-Antonela Biologie Membru
Dobrean Adina-Iuliana Biologie Membru
Popescu Leonica Biologie Membru
Geografie-Istorie- Socio-umane Mutică Camelia   Geografie RESPONSABIL
Roșca Alin-Nicolae Geografie Membru
Birton Lucian-Olimpiu Istorie Membru
Răduțoiu Radu-Petru Istorie Membru
Dănilă Terezia-Gianina Istorie Membru
Bumbac Octavian Istorie Membru
Dîrjan Ciprian Disc. Socio-umane Membru
Tirintică Angela Disc. Socio-umane Membru
Chihai Alexandru-Florian Disc. Socio-umane Membru
Arte-Sport -Religie Moldovan Aurel-Avram Ed. fizică RESPONSABIL
Roşca Aida-Mariela Ed. muzicală Membru
Boncuț Daniel-Gabriel Ed. plastică Membru
Matei Liliana Ed. plastică Membru
Cordea Corentin-Codruţ Ed. fizică Membru
Albu Raluca-Bianca Ed. fizică Membru
Buium Cristian Ed. fizică Membru
Gaier Daniela Ed. fizică Membru
Gărgan Nicolae-Daniel Religie ortodoxă Membru
Gărgan Elena-Ancuța Religie ortodoxă Membru
Croitoriu Sandu-Daniel Religie ortodoxă Membru
Tehnice Nagâţ Gabriela  Disc. tehnice-electromecanică RESPONSABIL
Mitran Cecilia-Livia Disc. tehnice-mecanică Membru
Duck Lucica Disc. tehnice-mecanică Membru
Anechiței Ancuța Disc. tehnice-economic Membru
Frățilă Elisabeta Disc. tehnice-economic Membru
Mihalache Elena Disc. tehnice-economic Membru
Miclea Rodica Disc. tehnice-economic Membru
Cîmpean Maria           Instr. practică-mecanică Membru
Stoica Ioan Instr. practică-mecanică Membru
Cojocaru Maria Instr. practică-electromecanică Membru
Ciucur Florin Instr. practică-electromecanică Membru
Revitea Ciprian-Cătălin Instr. practică-comerţ Membru
Mitoi Emilia Instr. practică-comerţ Membru
Suciu Adriana Instr. practică-construcții Membru
Stanciu Ioan-Gigel Instr. practică-silvicultură Membru
Andreica Emilia  Educaţie tehnologică Membru
Rus Angela Educaţie tehnologică Membru


Director,

Dr. ing. MITRAN CECILIA-LIVIA