ORDIN nr. 4.317/21 mai 2020
Pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021

Procedura 30264/ 02.06.2020
Privind modalitatea de înscriere a candidaților pentru probe de aptitudini