Regulamentul de organizare și funcționare

  • Regulamentul de organizare și funcționare  a Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila, (nr.7017 / 15.10.2019) sunt stabilite în mod regulat – Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079 / 31.08.2016, cu modificări și completări ulterioare, se aprobă prin OMEN nr.3027 / 8.01.2018, o legislație muncii în vigoare, precum și un contractant colectiv de aplicații aplicabile la nivel de ramură-învățământ.

Regulamentul de Ordine Interioara  

  • Pentru buna funcționare a unei activități instructiv-educative din cadrul Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila se elaborează Regulamentul de Ordine Interioara     (nr.7018 / 15.10.2019) îngrijire particularizează principiile și normele din Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ preuniversitar în concordanță cu condiții de beton de desfășurare a activității în Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila și respectarea dispozitiile legale în vigoare.STATUTUL ELEVULUI  OM_4742_10.08.2016Reglementarea pentru personalul didactic și nedidactic (vezi anexa)