Reglementări comune pentru învățământul dual și învățămîntul profesional

Oferta de școlarizare a liceului pentru clasa a-IX-a învăţământ profesional și dual

Ordinul nr. 5578/2020 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022

Anexa 1: Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat;
Anexa 2: Calendarul admiterii în învățământul dual.

Solicitare de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2022

Deschide prezentarea cu oferta de școlarizare pentru clasa a-IX-a învăţământ profesional și dual an școlar 2021-2022